Wat doen wij?

Juridisch advies

U kan bij ons terecht voor juridisch advies als u komt als enige partij of met verschillende partijen samen. Wij bieden u kwaliteitsvol juridisch advies aan in verschillende materies en gaan samen met u op zoek naar een pasklare oplossing in uw situatie. Vermits wij geen advocaten zijn, hechten wij er veel belang aan om, in de mate van het mogelijke, te voorkomen dat u uw gelijk via de rechtbank zal moeten afdwingen, want dat gaat steeds gepaard met zware kosten.

Online begeleiding

U weet (vrij) goed wat u wil, maar u hebt er nog nood aan om uw ideeën te vertalen in een juridisch bindende overeenkomst? Dit is een vorm die vaak gebruikt wordt bij scheidingen of ouderschapsplannen, wanneer men relatief eenvoudig tot een overeenkomst wenst te komen. Dit is dan ook de goedkoopste manier om tot een overeenkomst te komen.

Bemiddeling

Alle partijen hebben de wil om tot een overeenkomst te komen, maar er blijken toch wat onenigheden te bestaan? Dan is bemiddeling de meest geschikte oplossing. Bij bemiddeling wordt er uitgebreider de tijd genomen om de onenigheden aan te pakken door zowel oog te hebben voor de emotionele én de rationele aspecten van de onenigheid. Hierbij zien we vaak dat de communicatie tussen partijen niet altijd even vlot verloopt en pogen we die in goede banen te leiden om tot een overeenkomst te komen. Het uiteindelijke doel is dat partijen in de toekomst opnieuw een vlottere communicatie kunnen hebben en zelf tot oplossingen komen. Deze oplossingen worden door ons dan juridisch vertaald naar een overeenkomst.

Thema & ontwikkeling door GDV Web Solutions