Over ons

Wij zijn een ervaren team van juristen. Iedereen die uw dossier behandeld heeft minimaal een masterdiploma én ervaring in zijn of haar vakgebied

Wij zijn een ervaren team van juristen. Iedereen die uw dossier behandeld heeft minimaal een masterdiploma én ervaring in zijn of haar vakgebied. Die kennis en ervaring vinden wij belangrijk om u op een kwaliteitsvolle manier te begeleiden in uw adviesvraag of bemiddeling. Ieder van ons heeft zich bovendien verdiept in een bijkomende materie, zodat wij onze expertise maximaal kunnen inzetten om u op een kwaliteitsvolle, maar ook betaalbare manier te kunnen verder helpen.

Het is ons doel om mensen op een snelle en betaalbare manier oplossingen te bieden. Dit doen we online als het kan, via persoonlijk advies als het gewenst is en via bemiddeling als er een conflict is ontstaan. Alle dossier-beheerders van ons kantoor zijn bijkomend opgeleid in bemiddeling en passen dit toe op een manier waarbij u op de kortst mogelijke tijd tot een oplossing kan komen.

Om dit te bereiken en mits uw akkoord, roepen we af en toe vakspecialisten in, zoals advocaten en psychologen om de dienstverlening voor u te vergemakkelijken en u een gespecialiseerde dienstverlening op maat aan te bieden.

Op die manier kunnen wij garant staan voor een betaalbare oplossing op maat.

Onze bemiddelaars

Al van kidsbeen af is Wendy geïntrigeerd door problemen oplossen. Toen haar ouders gingen scheiden, deed ze de eerste pogingen tot bemiddeling tussen hen. Het is die passie die haar geleidt heeft naar haar rechtenstudie.

Wendy behaalde een master in de rechten (UGent), een aggregaat in de rechten (UGent), een master na master in de fiscaliteit (ULB), een master in het management (KULeuven) en een getuigschrift in bemiddeling (UAntwerpen).

Ze heeft een ruime ervaring opgedaan in verschillende sectoren, waardoor ze van alle markten een beetje thuis is geworden. Haar juridische achtergrond versterkte ze in haar job als advocaat. Haar onderhandelingsskills werden aangesterkt in de politiek. En haar leidingsvaardigheden in managementposities. Maar in elk van deze jobs voelde ze de noodzaak om te komen tot een betere vorm van conflictoplossing. Die zoektocht leidde haar naar haar erkenning tot bemiddelaar. Wendy begeleidt mensen in volgende conflicten: familiale- (echtscheiding, verdeling bij overlijden,...), commerciële-, fiscale- en sociale geschillen, daarnaast geeft ze ook juridisch advies waar ze op zoek gaat naar de beste oplossing op maat van partijen. Hierbij durft ze ook wel eens ‘out of the box’ denken als partijen hier voordelen uit kunnen halen.

Al als tiener was Patrick gefascineerd door het recht en geschiedenis. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hij de voorkeur gaf aan het lezen van de klassiekers van Montesquieu en zijn tijdsgenoten in plaats van te gaan voetballen.  Logischerwijze ging hij nadien rechten studeerde in Hasselt (graduaat rechtspraktijk, PHHI)  en Brussel (kandidatuur en licentiaat in de rechten, VUB). Vervolgens volgde hij meerdere postacademische opleidingen (mentor van leerkrachten, KHim) en bemiddeling (UAntwerpen en KUL).

De eerste 20 jaar van zijn carrière was hij werkzaam in Brussel waar hij verschillende rechtsvakken doceerde w.o. arbeidsrecht en vennootschapsrecht en dit combineerde met het geven van trainingen in communicatie- en managementvaardigheden. De afgelopen 13 jaar was hij werkzaam als adviseur en provinciaal diensthoofd bij SYNTRA Vlaanderen, het vroegere VIZO. Naast zijn gewoon takenpakket, heeft hij de afgelopen 30 jaar veel ervaring opgedaan tijdens sociale onderhandelingen en het adviseren van personen en ondernemingen binnen de hierna genoemde domeinen.

Patrick is actief als juridisch adviseur en erkend bemiddelaar,  werkzaam binnen het domein van het familiaal recht (vnl. scheidingen, ouderschapsregelingen), burgerlijke recht (vnl. geschillen m.b.t.  contracten), arbeidsrecht (individueel en collectief, privé en overheid), ondernemingsrecht, fiscaliteit (planning en geschillenregeling), intellectuele rechten (auteursrecht, rechten van uitvoerende kunstenaars, patentenrecht), geschillen m.b.t. roerend erfgoed,  geschillen met onderwijs- en andere overheidsinstellingen. Hij adviseert en bemiddelt voornamelijk in België, maar doet ook internationale geschillenregelingen.  Patrick onderscheidt zich van anderen door enerzijds zijn doorgedreven communicatie- en onderhandelingsvaardigheden, anderzijds zijn pragmatische en resultaatgerichte aanpak.

Meer weten over onze diensten?

We geven graag concreet advies over onze verschillende domeinen.
Domeinen

Meer weten over onze werkwijze?

Benieuwd hoe we onze expertises omzetten in de praktijk?
Wat doen wij?

Waar kan u ons vinden?

We zijn actief in verschillende regio's van Vlaanderen.
Breng me naar locaties
Thema & ontwikkeling door GDV Web Solutions